Danh sách các môn học mở ở học kỳ 1 năm 2022 - 2023
02/08/2022

Phòng Đào tạo thông báo các môn học được mở (xếp thời khóa biểu) học kỳ 1 năm 2022 - 2023 để các bạn sinh viên tiện theo dõi.

Chi tiết các môn học được mở học kỳ 1 năm 2022 - 2023 xem Tại Đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top