Danh sách đăng ký dự kiểm tra lần 2 Anh văn chuẩn đầu ra đợt tháng 5 năm 2022
19/05/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên đăng ký dự kiểm tra Anh văn chuẩn đầu ra lần 2 về lịch và danh sách như sau:

Lịch và danh sách dự kiểm tra lần 2 Anh văn xem tại đây


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top