Danh sách phân phòng dự kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra tháng 5/2022
07/05/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên tham dự khóa ôn kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra về lịch kiểm tra như sau:

Danh sách chia phòng và lịch kiểm tra Tin học

Danh sách chia phòng và lịch kiểm tra Anh văn


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top