Danh sách phân phòng dự kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra tháng 5/2022
07/05/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên tham dự khóa ôn kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra về lịch kiểm tra như sau:

Danh sách chia phòng và lịch kiểm tra Anh Văn

Danh sách chia phòng và lịch kiểm tra Tin học


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top