Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng các khoá trước nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018
03/10/2018

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn sinh viên bậc Cao đẳng các khoá trước nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018. Sinh viên còn nợ môn có ghi thông tin ở cột ghi chú.

Danh sách Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh lớp Ghi chú
1 3007090047 Lại Thị Hoài Tâm 29/06/1996 07CDDS1 Đủ ĐK Tốt nghiệp
2 3007090002 Lê Thị Bích Ngọc 23/09/1996 07CDDS1 Đủ ĐK Tốt nghiệp
3 3007080021 Phạm Lê Huy 08/04/1995 07CDDD1 Đủ ĐK Tốt nghiệp
4 3007090251 Hồ Thị Mỹ Duyên 08/06/1996 07CDDS3 Nợ TH GP Sinh lý
5 3007090235 Mai Nhật Đô 08/05/1995 07CDDS4 Đủ ĐK Tốt nghiệp
6 3007090340 Tăng Thượng Cang 15/03/1996 07CDDS4 Đủ ĐK Tốt nghiệp
7 3008090012 Vũ Thanh Cảnh 11/10/1993 08CDDS1 Đủ ĐK Tốt nghiệp
8 3007090307 Quách Thị Hậu 12/04/1996 07CDDS4 Đủ ĐK Tốt nghiệp
9 3007090003 Dương Ngô Nhật Linh 23/06/1996 07CDDS1 Đủ ĐK Tốt nghiệp
10 3005040046 Trần Tố Oanh 30/08/1994 05CDQT1 Đủ ĐK Tốt nghiệp
11 3006040020 Nguyễn Hoàng Nhân 20/04/1994 06CDQT1 Đủ ĐK Tốt nghiệp

Sinh viên bậc Cao đẳng khoá 08 vui lòng xem danh sách đủ điều kiện Tốt nghiệp trong cổng thông tin điện tử.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top