Danh sách sinh viên nộp đơn và đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019
20/05/2019

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng chỉnh quy và Cao đẳng liên thông về danh sách nộp đơn xét tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm

> Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top