Kết quả kiểm tra Anh văn chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022
07/05/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham kiểm tra anh văn đợt 1 năm 2022 về kết quả như sau:

Vui lòng xem chi tiết tại: http://sv.cdmiennam.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=715


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top