Lịch ôn và danh sách chia lớp Anh văn - Tin học
18/11/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về danh sách chia lớp và lịch ôn Anh văn - Tin học như sau:

>> Danh sách chia lớp Anh văn

>> Danh sách chia lớp Tin học

LỊCH HỌC
LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ B ANH VĂN & TIN HỌC - ĐỢT 2 - NĂM 2019
             
* Ngày bắt đầu học: 18/11/2019 (Thứ 2) - Ngày kết thúc (dự kiến): 28/12/2019
             
1. Anh văn trình độ B        
* Giờ học: Từ 18h00 - 21h15 (buổi tối)
Buổi học Tối Thứ Hai Tối Thứ Ba Tối Thứ Tư Tối Thứ Năm Tối thứ Sáu Tối thứ Bảy
Lớp
B1 T.Triết
P.302
    T.Triết
P.302
   
B2   Cô Hà
P.502
  Cô Hà
P.502
   
B3   T.Triết
P.303
    T.Triết
P.303
 
             
2. Tin học trình độ B          
* Giờ học: Từ 18h00 - 21h15 (buổi tối)
Buổi học Tối Thứ Hai Tối Thứ Ba Tối Thứ Tư Tối Thứ Năm Tối thứ Sáu Tối thứ Bảy
Lớp
B1   T.Duy
PM02
    T.Duy
PM02
 
B2 T.Thông
PM02
  T.Thông
PM02
     
B3 T.Long
PM01
    T.Long
PM01
   
B4     Cô Tâm
PM01
  Cô Tâm
PM01
 
             
Ghi chú: Sinh viên xem danh sách lớp ôn tại Website: www.cdmiennam.edu.vn,
                    bảng thông báo của trường hoặc liên hệ Phòng công tác HSSV
             
        Tp.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2019
        TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top