Lịch ôn và danh sách chia lớp ôn kiểm tra Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra
06/06/2020

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông  báo tới toàn thể sinh viên đăng ký lớp ôn Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra đợt 1 thang 6 năm 2020 về lịch học và danh sách chia lớp, cụ thể như sau:

Danh sách chia lớp ôn Anh văn

Danh sách chia lớp ôn Tin học

Lịch học ôn Anh văn - Tin học

* Hướng dẫn: Sinh viên click vào file danh sách, nhấn Ctr + F nhập vào ô tìm kiếm mã sinh viên và nhấn Enter

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top