Lịch sinh hoạt đầu khóa cho Tân sinh viên bậc Cao đẳng khóa 13
26/10/2020

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể Tân sinh viên bậc Cao đẳng Miền Nam khóa 13 về lịch sinh hoạt đầu khóa cụ thể như sau:

tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

tuần sinh hoạt công dân đầu khóa


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top