Lịch sinh hoạt đầu khóa cho Tân sinh viên bậc Cao đẳng khóa 14 (2021 - 2024)
05/11/2021

"TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV ĐẦU KHÓA"

 BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY – KHÓA 1Năm học: 2021 - 2022

Stt

Thứ/ Ngày/ Giờ

Nội dung

Phụ trách

Ghi chú

1

Thứ 2
08/11/2021

8h00-10h00

- Giới thiệu các đơn vị chức năng của nhà trường liên quan đến HSSV
- Quy chế đào tạo
- Quy chế HSSV
- Đoàn Thanh niên

- ThS.Đào Hữu Đức - Trưởng Phòng Đào tạo
- Thầy Trần Vũ Bình - Trưởng BP.Công tác HSSV
- Thầy Nguyễn Văn Huân - Bí thư Đoàn Trường - Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Online

2

Thứ 4
10/11/2021

8h00-10h00

Sinh hoạt chính trị đầu khóa

ThS.Đinh Cao Tín

Online

3

Thứ 7 13/11/2021

8h00-10h00

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật
- Giáo dục Pháp luật

TS.Nguyễn Thị Thu Thoa

Online

 PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top