Lịch và danh sách chia lớp ôn kiểm tra Anh văn đợt 1 năm 2021
29/09/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về lịch ôn và danh sách chia lớp học Anh văn theo chuẩn đầu ra cụ thể sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

1. Danh sách chia lớp Anh văn

2. Lịch học ôn Anh văn


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top