Về việc đăng ký dự lễ tốt nghiệp năm 2020 cho sinh viên bậc Cao đẳng
14/11/2020

Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020. Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 7h00’ ngày 26/11/2020 (Thứ 5) tại Hội trường, Trường Cao Đẳng Miền Nam.

- Trang phục dự lễ: SV mặc trang phục lịch sự, phù hợp.

2. Hướng dẫn quy trình đăng ký dự Lễ tốt nghiệp:

2.1. Đăng ký lễ phục tốt nghiệp:

* Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/11/2020 đến hết ngày 24/11/2020:

>> Liên kết đăng ký: https://forms.gle/f7ZXyLeZVUQ1Mxu68

* Nhận lễ phục và trả lễ phục tốt nghiệp:

- Từ ngày 12/11/2020 đến hết ngày 24/11/2020 sinh viên liên hệ Phòng Tài chính để nộp lệ phí thuê lễ phục là 360.000 đồng (bao gồm 60.000đ tiền thuê lễ phục, 300.000đ tiền cọc – được hoàn lại sau khi sinh viên trả lễ phục).

>> Sinh viên mang biên lai thuê lễ phục đến Phòng Tổ chức hành chính để nhận lễ phục tốt nghiệp.

- Sau Lễ tốt nghiệp SV trả lễ phục từ ngày 27/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

2.2. Dự Lễ tốt nghiệp:

- Ngày 25/11/2020: SV xem danh sách dự Lễ tốt nghiệp trên website trường.

- Lúc 7h00’ ngày 26/11/2020 (Thứ 5): Sinh viên có mặt tại Hội trường, mặc sẵn lễ phục tốt nghiệp và ngồi theo sơ đồ (theo danh sách thông báo và sự sắp xếp của Ban tổ chức).

- Sinh viên nghe đọc tên, lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm với lãnh đạo nhà trường.

Đề nghị Phòng Công tác CTHSSV và các Khoa thông báo cho SV biết để thực hiện./.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top