Về việc khuyến khích sinh viên đóng học phí HK2 năm 2019-2020 qua Ngân hàng
17/02/2020

Phòng Tài chính Kế toán - Trường Cao đẳng Miền Nam: Nhằm hạn chế tập trung đông người nên Nhà trường khuyến khích sinh viên nộp học phí qua ngân hàng, theo thông tin ngân hàng như sau:

---------- 

- Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Miền Nam

- Số tài khoản: 129 000 015 338  tại ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 9 - Tp Hồ Chí Minh.

- Nội dung chuyển khoản, nộp tiền phải ghi tên sinh viên, mã số sinh viên.

----------

Gia hạn thời hạn cuối nộp học phí đến hết ngày 07/03/2020.

Phòng Tài chính - Kế toán