Về việc nghỉ lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 và lễ tốt nghiệp 2018
03/10/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019 và Lễ tốt nghiệp năm 2018, Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo cho toàn thể sinh viên Bậc Cao đẳng chính quy khóa 9, khóa 10 và khóa 11 có lịch học ngày 04/10/2018 (Thứ Năm) được nghỉ, ngày 05/10/2018 (Thứ Sáu) học lại bình thường.

Giáo viên nếu có lịch dạy ngày 04/10/2018 thì liên hệ phòng đào tạo để đăng ký lịch dạy bù, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của nhà trường.

Đề nghị Giáo viên và tất cả các sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thông báo này.

Phòng TCHC


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top