Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020 đối với sinh viên bậc Cao đẳng hoàn thành trả nợ môn
03/09/2020

Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2020, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng khóa 08,09, . . . đào tạo theo tín chỉ đã hoàn thành trả nợ môn, của các ngành về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2020 cụ thể như sau:

Lưu ý: Sinh viên khóa 10(2017-2020) đào tạo theo tín chỉ được xét tốt nghiệp theo tiến độ không phải nộp đơn

1. Đối tượng và thời gian nộp đơn:

Bậc Cao Đẳng

Đối tượng

Thời gian đăng ký nộp đơn

Chính quy

Khóa 08, 09 (Đào tạo theo tín chỉ)

(Đã hoàn thành trả nợ môn)

03/9/2020 - 12/9/2020

2. Quy trình đăng ký xét tốt nghiệp

- Sinh viên tải mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp TẠI ĐÂY

- Sinh viên nộp đơn được điền đầy đủ thông tin về phòng đào tạo đến ngày 12/9/2020.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top