Danh sách sinh viên đăng ký nhận GCN tốt nghiệp và danh còn nợ môn
15/10/2020

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp (danh sách hợp lệ, đúng mã sv, đủ điều kiện tốt nghiệp) và danh sách sinh viên còn nợ môn

>> Danh sách sinh viên đã đăng ký nhận GCN tốt nghiệp xem TẠI ĐÂY

>> Danh sách sinh viên còn nợ môn xem TẠI ĐÂY

* Lưu ý: Chi tiết sinh viên có thể xem môn nợ trong trang cá nhân.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top