Danh sách sinh viên đăng ký nhận GCN tốt nghiệp và danh còn nợ môn
15/10/2020

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp (danh sách hợp lệ, đúng mã sv, đủ điều kiện tốt nghiệp) và danh sách sinh viên còn nợ môn

>> Danh sách sinh viên đã đăng ký nhận GCN tốt nghiệp xem TẠI ĐÂY

>> Danh sách sinh viên còn nợ môn xem TẠI ĐÂY


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top